Zeolit

Vedecký výskum zeolitu

Výskum zeolitu

Posledných 20 rokov prebieha intenzívny výskum prírodného zeolitu v najväčších laboratóriách sveta.

Výskumy potvrdzujú skúsenosti našich predkov vo všetkých častiach zeme: prírodný zeolit, rovnako ako konope, je najlepším absorbentom toxínov v prírode. Je schopný absorbovať:

  • rádioaktivitu,
  • ťažké kovy ako cesium, stroncium,
  • pri environmentálnych katastrofách po nukleárnych výbuchoch.

Moderná veda ešte len začína chápať účinky zeolitu na naše zdravie.

Klinické štúdie potvrdili odstránenie ťažkých kovov bez odstránenia vitálnych elektrolytov: olovo, kadmium, arzén, bismut, kyselina močová, hliník. Dr. Cousens M.D. (in Wake Up World): Zeolit dokáže odstániť z ľudského tela karcinogény, ťažké kovy, vírusy, baktérie, plesne, redukuje voľné radikály a celkovo upravuje kyslé prostredie v ľudskom tele, ktoré je častou príčinou ochorení. Je vynikajúci na zvýšenie životnej vitality. Môžeme ho využiť na zníženie obsahu pesticídov, herbicídov, PCB, ťažkých kovov, už po jednom týždni jeho užívania. (USA, Duke University)

Okolo 70 000 druhov chemikálií sme rozšírili do nášho životného prostredia, 65 000 z nich predstavuje potencionálny hazard s našim zdravím. Žijeme vo virtuálnom poli znečistenia a musíme spracovať množstvo toxínov v našom vnútri. Dajú sa nájsť dokonca aj v ešte nenarodených deťoch. V roku 2004 štúdia Environmentálnej pracovnej skupiny identifikovala 287 priemyselných chemikálií v malých deťoch, v ich krvi, 180 karcinogénnych látok, 217 sú toxíny, ktoré postihujú mozog a nervovú sústavu – Alzheimer, autizmus, demencia.

Obrovský záujem o zeolit spustili výskumy NASA. Zeolit použili ako čistič vzduchu vo svojom kozmickom programe. Jeden z výskumných projektov priniesol zaujímavé informácie o možnosti pestovania rastlín v zeolitovom podloží. Vo vesmíre testovali pestovanie plodín len v prírodnom zeolite. Zeopónia – pestovanie rastlín v zeolite sa rozšírila hlavne v USA, na Kube a v bývalom ZSSR.

EÚ zatiaľ nepovoľuje zeolit na vnútorné užitie.

Prírodný zeolit vo vysokej kvalite kúpite v našom eshope.